1000 Wysp / Lake George

$249.00

Region Tysi?ca Wysp to znany o?rodek turystyczny zajmuj?cy obszar USA i Kanady wzd?u? Rzeki ?w. Wawrzy?ca oraz wschodnich brzegów Jeziora Ontario. Nazwa wzi??a si? od ponad tysi?ca wysp, które znajduj? si? na tamtejszych wodach. Rdzenni mieszka?cy tego regionu nazywali go "Ogrodem Wielkiego Ducha", co mo?e chocia? po cz??ci odzwierciedla jego pi?kno. Krajobrazy i wysepki najlepiej jest ogl?da? podczas rejsu statkiem, a tych jest tutaj ogromny wybór: od kajaków i ?ódek z wios?ami, po luksusowe katamarany i jachty z pocz?tku XX wieku. Jedn? z najwi?kszych atrakcji regionu jest zamek Boldt zbudowany na Heart Island (Wyspie – Serce). Jego w?a?ciciel, George Boldt, by? posiadaczem 2 nowojorskich hoteli: Waldorf-Astoria i Bellevue-Stradford. Budowa zamku rozpocz??a si? w 1900 roku, jednak jego w?a?ciciel nigdy go nie doko?czy?. Obecnie zamek, ju? rozbudowany i odrestaurowany, jest otwarty dla zwiedzaj?cych.

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie?:
Spotkanie w miejscu zbiórki w Filadelfii, Trenton, Linden, Wallington lub w Nowym Jorku. Wyjazd w godzinach porannych. Na miejscu zwiedzanie okolic Lake George. Przejazd wzd?u? jeziora lub rejs statkiem. Zwiedzanie starego fortu oraz naturalnego mostu sprzed milionów lat, gdzie mo?na "wyp?uka?" kamie? szlachetny. Nocleg w okolicach Lake George.

2 dzie?:
Przejazd przez Lake Placid, rejs stateczkiem po Rzece ?w. Wawrzy?ca w Krainie Tysi?ca Wysp. Powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA

- wy?ywienie (2 posi?ki)
- nocleg w hotelu klasy turystycznej
- organizacj? programu wycieczki / zwiedzania
- przejazd autobusem / minibusem
- opiek? polskiego przewodnika / pilota
- wspania?e wra?enia

CENA NIE ZAWIERA

- biletów wst?pu (ok. $50.00)
- zwyczajowych napiwków
- dodatkowego ubezpieczenia


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: WLG02OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 08 lipiec, 2010.