lipiec - Nowe wycieczki do USA

Rejs po Karaibach z Miami - 9 dni
Miami – miasto w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych, po?o?one nad Atlantykiem. Le?y na szeroko?ci geograficznej 25°46' N, praw...
Wróć do opisu wycieczki
$1200.00


Perły Wschodu - 10 dni (samolot)
Region Tysi?ca Wysp to znany o?rodek turystyczny zajmuj?cy obszar USA i Kanady wzd?u? Rzeki ?w. Wawrzy?ca oraz wschodnich brzegów Jez...
Wróć do opisu wycieczki
$1250.00