Terminarz Wycieczek do USA

 
Boston - 2 dni

Boston - 2 dni

Termin: 25 - 26 Sierpnia 2015
Kod wycieczki: BOS02OBJA
Cena: $220.00
Boston zosta? za?o?ony w roku 1630 i jest jednym z najstarszych i ze wzgl?dów kulturowych najwa?niejszych miast w USA. Jest wiod?cym o?rodkiem naukowym i gospodarczym, g?ówne w dziedzinie finansów i zaawansowanych technologii, a przede wszystkim biotechnologii. Boston od zawsze by? nierozerwalnie zwi?zany z morzem. Jego historia rozpocz??a si? w XV w., kiedy to rybacy hiszpa?scy i portugalscy ?eglowali po Zatoce Massachusetts w poszukiwaniu ryb lub schronienia przed
 
Wycieczka do Waszyngtonu

Wycieczka do Waszyngtonu

Termin: 27 Sierpnia 2015
Kod wycieczki: WAS01OBJA
Cena: $90.00
Waszyngton (ang. Washington D.C., District of Columbia) - stolica Stanów Zjednoczonych. Po?o?ony jest pomi?dzy stanami Maryland i Wirginia, na lewym brzegu rzeki Potomac , przy uj?ciu rzeki Anacostia , z któr? uchodz? wspólnie do zatoki Chesapeake . Liczba mieszka?ców: 572 tys. (w r. 2000). Jest cz??ci? obszaru metropolitalnego Waszyngton - Baltimore, który ma 7,6 mln mieszka?cow (2000). Miasto zosta?o za?o?one ustaw? Kongresu w 1790 roku w centrum utworzonego
 
Wielki Kanion Pensylwanii

Wielki Kanion Pensylwanii

Termin: 29 - 30 Sierpnia 2015
Kod wycieczki: WKP02OBJA
Cena: $220.00
PROGRAM WYCIECZKI Dzie? 1: Spotkanie w miejscu zbórki w NY, NJ lub PA. Wyjazd do miejscowo?ci Lewisburg – spacer po mie?cie oraz zwiedzanie Slifer House Museum –XIX- wiecznej willi zbudowanej w stylu wiktoria?skim; Williamsport – rejs widokowy romantycznym „parowcem” po rzece Susquehanna . Nocleg. Dzie? 2: Dzie? rozpoczniemy od wizyty w Wielkim Kanionie – przeja?d?ka wozami ci?gni?tymi przez konie; wizyta w Parku Stanowym Leonard’a
 
Wycieczka do Waszyngtonu i Jaskinie Luray

Wycieczka do Waszyngtonu i Jaskinie Luray

Termin: 29 - 30 Sierpnia 2015
Kod wycieczki: WLU02OBJA
Cena: $220.00
 
Wycieczka do Filadelfii i Amiszw

Wycieczka do Filadelfii i Amiszw

Termin: 30 Sierpnia 2015
Kod wycieczki: FIA01OBJA
Cena: $90.00
W trakcie wycieczki poznamy histori? Filadelfii oraz zobaczymy m.in.: Dzwon Wolno?ci, Gmach Niepodleg?o?ci, Muzeum Flagi Ameryka?skiej, najstarsz? uliczk? w Stanach Zjednoczonych i wiele, wiele innych atrakcji, nie tylko historycznych. Nast?pnie pobyt w miasteczku zamieszkanym przez Amiszów - poznamy historie, tradycje i obyczaje ludzi, którzy odrzucili zdobycze dzisiejszej cywilizacji. Mo?liwo?? zrobienia zakupów – w tym ekologiczna ?ywno??.   PROGRAM WYCIECZKI
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 01 - 02 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?
 
Wybrze?e Maine z PN Acadia - 3 dni

Wybrze?e Maine z PN Acadia - 3 dni

Termin: 04 - 06 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: MAI03OBJA
Cena: $390.00
Wizyta w jednym z najcz??ciej odwiedzanych parków narodowych w USA. Park Acadia po?o?ony jest na terenie stanu Maine i jest znany przede wszystkim ze wzgl?du na pi?kn? przyrod? i niezapomniane widoki. Na terenie parku, po?o?onego nad Oceanem Atlantyckim , mo?na wspaniale wypocz?? i zregenerowa? si?y. Rejs po zatoce lub na zapomnian? wysp?, spacer wzd?u? skalistego wybrze?a, w?drówka po przybrze?nym lesie, wspinaczka na Cadillac Mountain – wszystko to sprawia, ?e wycieczka do
 
Virginia

Virginia

Termin: 05 - 06 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: VIR02OBJA
Cena: $220.00
Jaskinie Luray zosta?y odkryte w 1878 i od tej pory przyci?gaj? wielkie ilo?ci turystów. W ich wn?trzach podziwia? mo?na liczne nacieki krasowe w postaci stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów oraz innych. Jednak jednym z najciekawszych okazów s? tzw. Wielkie Organy Stalaktytowe – zbiór wielu nacieków, które wydaj? d?wi?ki podobne do ksylofonu lub dzwoneczków. W ?rodku Jaski? panuje temperatura ok. 13 C (54 F), wi?c nale?y
 
1000 Wysp / Lake George

1000 Wysp / Lake George

Termin: 05 - 06 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: WLG02OBJA
Cena: $220.00
Region Tysi?ca Wysp to znany o?rodek turystyczny zajmuj?cy obszar USA i Kanady wzd?u? Rzeki ?w. Wawrzy?ca oraz wschodnich brzegów Jeziora Ontario . Nazwa wzi??a si? od ponad tysi?ca wysp, które znajduj? si? na tamtejszych wodach. Rdzenni mieszka?cy tego regionu nazywali go "Ogrodem Wielkiego Ducha", co mo?e chocia? po cz??ci odzwierciedla jego pi?kno. Krajobrazy i wysepki najlepiej jest ogl?da? podczas rejsu statkiem, a tych jest tutaj ogromny wybór: od
 
Wycieczka do Waszyngtonu

Wycieczka do Waszyngtonu

Termin: 06 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: WAS01OBJA
Cena: $90.00
Waszyngton (ang. Washington D.C., District of Columbia) - stolica Stanów Zjednoczonych. Po?o?ony jest pomi?dzy stanami Maryland i Wirginia, na lewym brzegu rzeki Potomac , przy uj?ciu rzeki Anacostia , z któr? uchodz? wspólnie do zatoki Chesapeake . Liczba mieszka?ców: 572 tys. (w r. 2000). Jest cz??ci? obszaru metropolitalnego Waszyngton - Baltimore, który ma 7,6 mln mieszka?cow (2000). Miasto zosta?o za?o?one ustaw? Kongresu w 1790 roku w centrum utworzonego
 
Per?y Wschodu - 4 dni

Per?y Wschodu - 4 dni

Termin: 08 - 11 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: PER04OBJA
Cena: $550.00
Boston zosta? za?o?ony w roku 1630 i jest jednym z najstarszych i ze wzgl?dów kulturowych najwa?niejszych miast w USA. Jest wiod?cym o?rodkiem naukowym i gospodarczym, g?ówne w dziedzinie finansów i zaawansowanych technologii, a przede wszystkim biotechnologii. Boston od zawsze by? nierozerwalnie zwi?zany z morzem. Jego historia rozpocz??a si? w XV w., kiedy to rybacy hiszpa?scy i portugalscy ?eglowali po Zatoce Massachusetts w poszukiwaniu ryb lub schronienia przed
 
Boston - 2 dni

Boston - 2 dni

Termin: 12 - 13 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: BOS02OBJA
Cena: $220.00
Boston zosta? za?o?ony w roku 1630 i jest jednym z najstarszych i ze wzgl?dów kulturowych najwa?niejszych miast w USA. Jest wiod?cym o?rodkiem naukowym i gospodarczym, g?ówne w dziedzinie finansów i zaawansowanych technologii, a przede wszystkim biotechnologii. Boston od zawsze by? nierozerwalnie zwi?zany z morzem. Jego historia rozpocz??a si? w XV w., kiedy to rybacy hiszpa?scy i portugalscy ?eglowali po Zatoce Massachusetts w poszukiwaniu ryb lub schronienia przed
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 12 - 13 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?
 
Wycieczka do Nowego Jorku / Manhattan

Wycieczka do Nowego Jorku / Manhattan

Termin: 13 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: NJC01OBJA
Cena: $90.00
Nowy Jork zaliczany jest do najg??ciej zaludnionych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Liczba mieszka?ców miasta przekracza 8 milionów (dane ze spisu w 2000 roku), powierzchnia wynosi 831 kilometrów kwadratowych, co daje g?sto?? zaludnienia w przybli?eniu 10000 osób na km kwadratowy. Miasto bywa te? nazywane "Wielkim Jab?kiem" ("The Big Apple") lub te? " Miastem, które nigdy nie zasypia ". Aglomeracja Nowego Jorku (której
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 15 - 16 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?
 
Wycieczka do Waszyngtonu

Wycieczka do Waszyngtonu

Termin: 17 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: WAS01OBJA
Cena: $90.00
Waszyngton (ang. Washington D.C., District of Columbia) - stolica Stanów Zjednoczonych. Po?o?ony jest pomi?dzy stanami Maryland i Wirginia, na lewym brzegu rzeki Potomac , przy uj?ciu rzeki Anacostia , z któr? uchodz? wspólnie do zatoki Chesapeake . Liczba mieszka?ców: 572 tys. (w r. 2000). Jest cz??ci? obszaru metropolitalnego Waszyngton - Baltimore, który ma 7,6 mln mieszka?cow (2000). Miasto zosta?o za?o?one ustaw? Kongresu w 1790 roku w centrum utworzonego
 
Boston - 2 dni

Boston - 2 dni

Termin: 19 - 20 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: BOS02OBJA
Cena: $220.00
Boston zosta? za?o?ony w roku 1630 i jest jednym z najstarszych i ze wzgl?dów kulturowych najwa?niejszych miast w USA. Jest wiod?cym o?rodkiem naukowym i gospodarczym, g?ówne w dziedzinie finansów i zaawansowanych technologii, a przede wszystkim biotechnologii. Boston od zawsze by? nierozerwalnie zwi?zany z morzem. Jego historia rozpocz??a si? w XV w., kiedy to rybacy hiszpa?scy i portugalscy ?eglowali po Zatoce Massachusetts w poszukiwaniu ryb lub schronienia przed
 
Dooko?a USA - 21 dni

Dooko?a USA - 21 dni

Termin: 19 Wrzesnia - 09 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: EW21OBJA
Cena: $2700.00
Najpi?kniejsze i najs?ynniejsze miejsca USA - zobacz je w zaledwie 3 tygodnie! PROGRAM WYCIECZKI 1 dzie?: Wyjazd o godz. 5:00am w kierunku Wodospadu Niagara. Zwiedzanie: rejs stateczkiem pod wodospad, przej?cie pod kaskad? Welon Pani M?odej, podziwianie Niagary z punktów widokowych, nocleg. 2 dzie?: Przejazd do Chicago, nocna panorama miasta, nocleg. 3 dzie?: Zwiedzanie (na piechot?) Downtown Chicago, przejazd na nocleg do Wisconsin. 4 dzie?: Dalszy przejazd i zwiedzanie pomnika Mount
 
Wycieczka do Waszyngtonu

Wycieczka do Waszyngtonu

Termin: 20 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: WAS01OBJA
Cena: $90.00
Waszyngton (ang. Washington D.C., District of Columbia) - stolica Stanów Zjednoczonych. Po?o?ony jest pomi?dzy stanami Maryland i Wirginia, na lewym brzegu rzeki Potomac , przy uj?ciu rzeki Anacostia , z któr? uchodz? wspólnie do zatoki Chesapeake . Liczba mieszka?ców: 572 tys. (w r. 2000). Jest cz??ci? obszaru metropolitalnego Waszyngton - Baltimore, który ma 7,6 mln mieszka?cow (2000). Miasto zosta?o za?o?one ustaw? Kongresu w 1790 roku w centrum utworzonego
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 29 - 30 Wrzesnia 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?
 
Wycieczka do Waszyngtonu

Wycieczka do Waszyngtonu

Termin: 01 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: WAS01OBJA
Cena: $90.00
Waszyngton (ang. Washington D.C., District of Columbia) - stolica Stanów Zjednoczonych. Po?o?ony jest pomi?dzy stanami Maryland i Wirginia, na lewym brzegu rzeki Potomac , przy uj?ciu rzeki Anacostia , z któr? uchodz? wspólnie do zatoki Chesapeake . Liczba mieszka?ców: 572 tys. (w r. 2000). Jest cz??ci? obszaru metropolitalnego Waszyngton - Baltimore, który ma 7,6 mln mieszka?cow (2000). Miasto zosta?o za?o?one ustaw? Kongresu w 1790 roku w centrum utworzonego
 
Virginia

Virginia

Termin: 03 - 04 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: VIR02OBJA
Cena: $220.00
Jaskinie Luray zosta?y odkryte w 1878 i od tej pory przyci?gaj? wielkie ilo?ci turystów. W ich wn?trzach podziwia? mo?na liczne nacieki krasowe w postaci stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów oraz innych. Jednak jednym z najciekawszych okazów s? tzw. Wielkie Organy Stalaktytowe – zbiór wielu nacieków, które wydaj? d?wi?ki podobne do ksylofonu lub dzwoneczków. W ?rodku Jaski? panuje temperatura ok. 13 C (54 F), wi?c nale?y
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 03 - 04 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?
 
Wycieczka do Nowego Jorku / Manhattan

Wycieczka do Nowego Jorku / Manhattan

Termin: 04 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: NJC01OBJA
Cena: $90.00
Nowy Jork zaliczany jest do najg??ciej zaludnionych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Liczba mieszka?ców miasta przekracza 8 milionów (dane ze spisu w 2000 roku), powierzchnia wynosi 831 kilometrów kwadratowych, co daje g?sto?? zaludnienia w przybli?eniu 10000 osób na km kwadratowy. Miasto bywa te? nazywane "Wielkim Jab?kiem" ("The Big Apple") lub te? " Miastem, które nigdy nie zasypia ". Aglomeracja Nowego Jorku (której
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 10 - 11 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?
 
Wycieczka do Waszyngtonu

Wycieczka do Waszyngtonu

Termin: 11 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: WAS01OBJA
Cena: $90.00
Waszyngton (ang. Washington D.C., District of Columbia) - stolica Stanów Zjednoczonych. Po?o?ony jest pomi?dzy stanami Maryland i Wirginia, na lewym brzegu rzeki Potomac , przy uj?ciu rzeki Anacostia , z któr? uchodz? wspólnie do zatoki Chesapeake . Liczba mieszka?ców: 572 tys. (w r. 2000). Jest cz??ci? obszaru metropolitalnego Waszyngton - Baltimore, który ma 7,6 mln mieszka?cow (2000). Miasto zosta?o za?o?one ustaw? Kongresu w 1790 roku w centrum utworzonego
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 17 - 18 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?
 
Wycieczka do Waszyngtonu

Wycieczka do Waszyngtonu

Termin: 18 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: WAS01OBJA
Cena: $90.00
Waszyngton (ang. Washington D.C., District of Columbia) - stolica Stanów Zjednoczonych. Po?o?ony jest pomi?dzy stanami Maryland i Wirginia, na lewym brzegu rzeki Potomac , przy uj?ciu rzeki Anacostia , z któr? uchodz? wspólnie do zatoki Chesapeake . Liczba mieszka?ców: 572 tys. (w r. 2000). Jest cz??ci? obszaru metropolitalnego Waszyngton - Baltimore, który ma 7,6 mln mieszka?cow (2000). Miasto zosta?o za?o?one ustaw? Kongresu w 1790 roku w centrum utworzonego
 
Wodospad Niagara

Wodospad Niagara

Termin: 24 - 25 Pazdziernika 2015
Kod wycieczki: NIA02OBJA
Cena: $220.00
Wodospad Niagara (ang. Niagara Falls) to jedna z najwi?kszych atrakcji ?rodkowo-wschodniej cz??ci USA i Kanady. Rzeka Niagara, p?yn?ca z jeziora Erie do jeziora Ontario, musi pokona? prawie stumetrow? ró?nic? poziomów. Mniej wi?cej w po?owie drogi rzeka rozwidla si? na dwie cz??ci i spada w dó? dwiema oko?o 50-metrowymi kaskadami. Te dwie cz??ci to cze?? ameryka?ska, w ca?o?ci w USA, której kaskady American i Bridal Veil (welon panny m?odej) rozdzielone s? w?sk?