Odkryj Amerykę. Z Las Vegas do Nowego Jorku (16 dni)

$2100.00

 

Wspania?a propozycja dla wszystkich, którzy w jak najkrótszym czasie chc? zobaczy? najwi?ksze atrakcje USA. W ci?gu 16 dni przejedziemy z Las Vegas przez Kaliforni?, a pó?niej przez stany centralne do Nowego Jorku. Uczestnicy wycieczki b?d? podziwia? architektur? najwi?kszych miast USA (Chicago, Los Angeles, San Francisco), poznawa? nieska?on? przyrod? parków narodowych (Yellowstone, Grand Teton, Yosemite), zachwyca? si? wytworami si? natury (kaniony Utah i Arizony) oraz prze?ywa? niezapomniane chwile odkrywaj?c najpi?kniejsze i najs?ynniejsze miejsca USA.

 

PROGRAM WYCIECZKI

 

 

Dzie? 1 (sob.): Przylot do Las Vegas. Transfer do hotelu i czas wolny.

Dzie? 2 (niedz.): Ca?odzienna wycieczka do Grand Canyon National Park. Przystanek w Cameron – s?ynny sklep z pami?tkami India?skimi. Zwiedzanie Wielkiego Kanionu od strony po?udniowej kraw?dzi – przystanki w kilku miejscach widokowych, z których wida? ca?y przekrój kanionu rze?bionego przez miliony lat przez rzek? Kolorado.  W programie równie? przejazd s?ynn? Route 66 i postój nad Zapor? Hoovera. Powrót do Las Vegas na nocleg.

Dzie? 3 (pon.): Przejazd przez pustynne tereny stanu Nevada, w tym pustyni? Mojave. Przystanek w Dolinie ?mierci - najgor?tszym, najbardziej suchym i najni?ej po?o?onym miejscu Ameryki Pn. Dalsza podró? prowadzi nas do kolejnego Parku Narodowego – Yosemite. Wspania?a przyroda gór Sierra Nevada i parku Yosemite.

Dzie? 4 (wt.): Pobyt w Yosemite NP. Przejazd tras? widokow? wzd?u? pi?knej doliny Yosemite (Tioga Pass). W parku zobaczymy sekwoje – najstarsze i najwi?ksze drzewa na ?wiecie. Przystanki w najciekawszych miejscach tego wspania?ego parku, znanym m.in. z s?ynnej w?ród wspinaczy granitowej ?ciany El Capitan i jednego  z najwy?szych wodospadów na ?wiecie (740m). Nocleg przed San Francisco.

Dzie? 5 (?r.): Ca?odzienne zwiedzanie San Francisco. Rejs na Alcatraz – s?ynn? wysp? - wi?zienie, przejazd historycznym tramwajem linowym (cable car) po wzgórzach miasta, s?ynna kr?ta ulica Lombard Str., punkt widokowy na most Golden Gate, rejs po zatoce, pobyt w dzielnicy portowej Fisherman’s Wharf, spacer przez Chinatown. Nocleg w okolicach San Francisco.

Dzie? 6 (czw.): Dzie? zaczniemy od przejazdu przez s?ynn? Dolin? Krzemow? – wyl?garni? nowych technologii. Dalsza podró? s?ynn? autostrad? nr 1 (Highway 1) przebiegaj?c? wzd?u? wybrze?a Pacyfiku przez region Big Sur. Postoje w Monterey i kilku punktach widokowych, a tak?e w Santa Barbara znanej jako „Ameryka?ska Riviera”. 

Dzie? 7 (pt.): Zwiedzanie najwi?kszego miasta Kalifornii – Los Angeles.  W programie: wille aktorów w Beverly Hills, Hollywood Boulevard, Aleja Gwiazd, China Theatre, Kodak Theatre, Rodeo Drive. Wyjazd w kierunku Las Vegas, a po drodze przystanek w kowbojskim „mie?cie widmo” z nieczynn? ju? kopalni? srebra. Nocleg w Las Vegas.

Dzie? 8 (sob.): Dzie? sp?dzony w najpi?kniejszych parkach stanu Utah. Najpierw przejazd do niezwyk?ego cudu natury – PN Zion, którego najwi?ksz? cz??? stanowi kanion Zion. Przystanki w punktach widokowych, z których wida? zró?nicowanie formacji skalnych. Nast?pnie wizyta w Bryce Canyon – jednym z najwspanialszych Parków Narodowych ?wiata, który mimo swej nazwy, nie jest kanionem, a formacj? geologiczn? utworzon? na skutek erozji termicznej i chemicznej.  Jej spektakularne efekty wida? na przyk?adzie naturalnego amfiteatru utworzonego w czerwono-pomara?czowych ska?ach wapiennych.

Dzie? 9 (nd.): Dalszy przejazd przez stan Utah. Postój na zwiedzanie w Salt Lake City  - stolicy i najwi?kszego miasta Utah. Miasto s?ynie z najwi?kszego nagromadzenia Mormonów – wyznawców od?amu chrze?cija?stwa. Zwiedzanie: Temple Square, rozmowa z Mormonami, Wielki Kapitol, Great Salt Marina po?o?ona nad Wielkim Jeziorem S?onym. Je?li czas pozwoli – przystanek w punkcie widokowym na jeden z okolicznych kanionów.

Dzie? 10 (pon.): Przejazd do Parku Narodowego Grand Teton. Wspania?e widoki na pasma górskie, mo?liwo?? zobaczenia bizonów i innych zwierz?t na wolno?ci. Nast?pnie pobyt w Parku Yellowstone. Dzi? w planie m.in. Prismatic Lake, spacer po?ród gejzerów (Old Faithfull i inne), okazja do spotkania z bizonami i innymi zwierz?tami.

Dzie? 11 (wt.): Od rana pobyt w Yellowstone – pierwszym Parku Narodowym na ?wiecie. Przystanek nad Jeziorem Yellowstone, pi?kne wodospady. Wyjazd w podró?. Przystanek w Cody - miasto i muzeum s?ynnego Buffalo Bill’a; ogromna tama Buffalo Bill’a na rzece.

Dzie? 12 - 13 ( ?r. - czw.): Podró? przez krain? Dzikiego Zachodu. Po drodze mijamy m.in.: Deadwood -  s?ynne miasto Dzikiego Billa i Calamity Jane /hotel Kevina Costnera, Mt. Rushmore, czyli s?ynne g?owy prezydentów, Crazy Horse, czyli s?ynna rze?ba w skale przedstawiaj?ca wodza Indian Szalonego Konia (miejsce pracy Korczaka Zió?kowskiego i jego rodziny), Shell Falls Overlook – ma?e, ale wspania?e wodospady. Opcjonalnie, je?li czas pozwoli, zatrzymamy si? przy Devil’s Tower i krótki spacer dooko?a zastygni?tego sto?ka wulkanicznego oraz pole z pieskami preriowymi.

Dzie? 14 (pt.): Przyjazd do Chicago. Przej?cie po promenadzie, wzd?u? jeziora Michigan, Aleja Solidarno?ci, polska dzielnica „Jackowo”, Willis Tower (dawna Sears Tower) – najwy?szy budynek w USA.

Dzie? 15 (sob.): Pobyt nad s?ynnym wodospadem Niagara. Rejs statkiem Maid of the Mist pod sam wodospad, podziwianie wodospadu z kilku punktów widokowych po stronie ameryka?skiej, przej?cie przez Jaskini? Wiatrów i spacer u samego podnó?a wodospadu. Czas wolny – mo?liwo?? przej?cia na stron? kanadyjsk? (we w?asnym zakresie).  Po po?udniu przejazd do Nowego Jorku.

Dzie? 16 (nd.): Dzie? wolny w Nowym Jorku. Nast?pnie transfer na lotnisko i wylot. Przylot do Polski dnia nast?pnego (pon.).

 

CENA ZAWIERA:

- ogranizacj? programu wycieczki

- transport autobusem lub minibusem na trasie przejazdu i wszystkie op?aty z tym zwi?zane

- 15 noclegów w pokojach 2-osobowych w hotelach /motelach (osoby samotne zostan? zakwaterowane z osobami tej samej p?ci, chyba ?e chc? mie? pokój 1-osobowy - wtedy obowi?zuje dop?ata)

- opiek? polskoj?zycznego pilota /przewodnika podczas trwania wycieczki

- transfery z lotniska w Las Vegas i na lotnisko w Nowym Jorku

 

CENA NIE ZAWIERA:

- biletu lotniczego do Las Vegas i z Nowego Jorku

- wy?ywienia (nale?y przeznaczy? na to co najmniej $20 na dzie?; niektóre hotele oferuj? ?niadanie, poza tym ka?dego dnia b?d? przerwy na posi?ek, a w miar? potrzeb mo?na zorganizowa? zakupy w wi?kszym sklepie)

- ubezpieczenia (poza ?rodkiem transportu)

- biletów wst?pu (razem ok. $200)

- napiwków (kilka $$ dziennie)

 

UWAGA! Dla osób przebywaj?cych w USA mamy krótsz? wersj? wycieczki. Ko?czy si? ona dnia 15-go w nast?puj?cych miejscach: Filadelfia, Trenton, Linden, Wallington i Nowy Jork. Dla tych osób cena wycieczki b?dzie mniejsza o 130.00 USD.

 


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: LVNY16OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: wtorek 27 marzec, 2012.