Kalifornia - 9 dni (samolot)

$890.00

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie?: Przylot do Los Angeles, transfer do hotelu. Nocleg.

2 dzie?: Zwiedzanie najs?ynniejszych miejsc Los Angeles: Beverly Hills, Hollywood Boulevard, Aleja Gwiazd, China Theatre, Dolby Theatre, Rodeo Drive, przejazd w kierunku Las Vegas. Nocleg w Las Vegas.

3 dzie?: Zwiedzanie Las Vegas - ”Strip” i najwi?ksze kasyna, pokazy ta?cz?cych fontann, spektakle. Po po?udniu czas wolny.

4 dzie?: Ca?odzienna wycieczka do Grand Canyon, zwiedzanie tego najpi?kniejszego cudu natury od strony po?udniowej kraw?dzi, w drodze przejazd s?ynn? Route 66 i postój nad Zapor? Hoovera. Powrót do Las Vegas na nocleg.

5 dzie?: Wyjazd w kierunku gór Sierra Nevada, przejazd przez Dolin? ?mierci, postoje w punktach widokowych oraz w najcieplejszym i najni?ej usytuowanym miejscu zachodniej pó?kuli ziemskiej. Nocleg przed Yosemite Park.

6 dzie?: Przejazd tras? widokow? wzd?u? pi?knej doliny Yosemite, przystanki w najciekawszych miejscach tego wspania?ego parku, w którym jest m.in.: najwi?ksza góra granitowa i jeden z najwy?szych wodospadów na ?wiecie. Nocleg przed San Francisco.

7 dzie?: Ca?odzienne zwiedzanie San Francisco. Rejs na Alcatraz, przejazd s?ynnym tramwajem linowym po wzgórzach miasta, spacer przez Chinatown, punkt widokowy na most Golden Gate, powitanie z Pacyfikiem na pla?y, ”kr?ta ulica”, pobyt w Fisherman’s Wharf. Czas wolny. Nocleg w okolicach San Francisco.

8 dzie?: Przejazd przepi?kna tras? widokow? przebiegaj?c? wzd?u? wybrze?a Pacyfiku, punkty widokowe Big Sur, Las z Sekwojami, misja hiszpa?ska. Nocleg przed Los Angeles.

9 dzie?: Czas wolny, a nast?pnie transfer na lotnisko i wylot do wybranego lotniska. Powrót w pó?nych godzinach nocnych lub rano nastepnego dnia.


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: KAL09OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: wtorek 02 lipiec, 2013.