Rejs po Karaibach z Miami - 9 dni

$1200.00

Miami – miasto w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych, po?o?one nad Atlantykiem. Le?y na szeroko?ci geograficznej 25°46' N, prawie na zwrotniku Raka. Najdalej wysuni?te na po?udnie du?e miasto w kontynentalnych USA. Ze wzgl?du na po?udniowe po?o?enie i du?y procent ludno?ci miasta mówi?cej po hiszpa?sku, Miami jest oknem USA na kraje Ameryki ?aci?skiej. K?pielisko i o?rodek wypoczynkowy o ?wiatowej s?awie. Dwa uniwersytety; ko?ció? klasztorny ?w. Bernarda. Miasto to przyjmuje rocznie najwi?ksz? liczb? imigrantów na ?wiecie.

PROGRAM WYCIECZKI:


Dzie? 1: Przylot do Miami na Florydzie. Transfer do hotelu na nocleg.

Dzie? 2: Dzie? wolny – mo?liwo?? wykupienia fakultatywnej wycieczki po Miami oraz do Parku Narodowego Everglades. Nocleg w Miami.

Dzie? 3:
Od rana czas wolny, nast?pnie transfer do portu i wej?cie na pok?ad luksusowego liniowca linii Carnival. Rozpocz?cie rejsu po Morzu Karaibskim. Mo?liwo?? korzystania z rozrywek dost?pnych na pok?adzie (baseny, zje?d?alnie, jacuzzi, dyskoteki, restauracje, teatr itd.) oraz z wy?ywienia oferowanego w ramach rejsu.

Dzie? 4: Dzie? sp?dzony na morzu – mo?liwo?? zapoznania si? z atrakcjami dost?pnymi na statku.

Dzie? 5: Od rana pobyt w Ocho Rios na Jamajce. Mo?liwo?? wykupienia fakultatywnej wycieczki – pe?na lista wycieczek dost?pna b?dzie na pok?adzie statku. Do wyboru mamy m.in. spotkanie z rekinami lub delfinami, pobyt w szalonym parku przygód z mo?liwo?ci? jazdy na bobslejach, pobyt na XVIII-wiecznej plantacji, zwiedzanie wyspy ?ladami Boba Marley’a, wizyta w niezwyk?ych wodospadach na rzece Dunn. Wieczorem powrót na statek i kontynuacja rejsu.

Dzie? 6:
Od rana pobyt na wyspie Wielki Kajman. Dla ch?tnych dost?pne s? liczne wycieczki fakultatywne, np. relaks na siedmiomilowej pla?y, nurkowanie z delfinami lub z p?aszczkami, spotkanie z ?ó?wiami, zwiedzanie stolicy Kajmanów – Georgetown. Wieczorem powrót na statek.

Dzie? 7: Ca?y dzie? sp?dzony na morzu – odpoczynek po dniach pe?nych wra?e?.

Dzie? 8: Rano statek przyp?ywa do Miami. Zej?cie z pok?adu i transfer do centrum handlowego na wielkie zakupy lub do centrum Miami na ostatnie zwiedzanie miasta. Po po?udniu transfer na lotnisko i wylot powrotny.

Dzie? 9: Przylot do Polski.

CENA ZAWIERA:

- 2 noclegi w pokojach 2-osobowych w Miami przed rejsem
- 6-dniowy rejs po Karaibach z pe?nym wy?ywieniem i rozrywkami dost?pnymi na pok?adzie
- transfery z /na lotnisko oraz do portu w Miami
- opiek? polskiego rezydenta
- wspania?e wra?enia

CENA NIE ZAWIERA:

- biletu lotniczego do /z Miami
- pozosta?ego wy?ywienia (poza rejsem)
- w trakcie rejsu wi?kszo?? napojów oraz cz??? restauracji jest p?atne dodatkowo
- ubezpieczenia (poza ?rodkami transportu)
- dodatkowych atrakcji i w?asnych wydatków
- zwyczajowych napiwków
- wycieczek fakultatywnych (do wyboru m.in. Miami, PN Everglades, Ocho Rios na Jamajce, nurkowanie z delfinami, Wielki Kajman)


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: REJ09OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: środa 05 październik, 2011.