grudzień - Nowe wycieczki do USA

Dookoła USA - 24 dni
Dla turystów z USA mamy przygotowan? skrócon? wersj? programu - proponujemy im rozpocz?cie zwiedzania od 3 -go do 23 -go dnia ...
Wróć do opisu wycieczki
$2800.00


Perły Wschodu - 4 dni
Boston zosta? za?o?ony w roku 1630 i jest jednym z najstarszych i ze wzgl?dów kulturowych najwa?niejszych miast w USA. Jest wiod?cym ...
Wróć do opisu wycieczki
$549.00