wrzesień - Nowe wycieczki do USA

Zwiedzanie Pałacu Rockefellera
Wyjazd do Sleepy Hollow – miasteczka po?o?onego w dolinie rzeki Hudson, gdzie wyst?puje wyj?tkowe nagromadzenie pi?knych willi i niez...
Wróć do opisu wycieczki
$99.00


Wybrzeże Maine z PN Acadia - 3 dni
Wizyta w jednym z najcz??ciej odwiedzanych parków narodowych w USA. Park Acadia po?o?ony jest na terenie stanu Maine i jest znany prz...
Wróć do opisu wycieczki
$450.00