Wczasy na Florydzie (pobyt stacjonarny) - 9 dni

$990.00

Daytona Beach to popularna miejscowo?? wypoczynkowa wschodniego wybrze?a Florydy. Jest cz??ci? tzw. Fun Coast, czyli Wybrze?a Zabawy. S?ynie z szerokich piaszczystych pla?, po których mo?na je?dzi? samochodami, motocyklami i innymi pojazdami. Daytona to równie? popularne centrum sportów wodnych – mo?na tu wypo?yczy? skuter wodny, motorówk?, nauczy? si? je?dzi? na nartach wodnych. W mie?cie odbywaj? si? te? niezwykle popularne w USA wy?cigi NASCAR oraz coroczne zjazdy fanów motocykli z ca?ego ?wiata.

Zalet? Daytona Beach jest fakt, ?e po?o?ona jest w niedalekiej odleg?o?ci od takich popularnych miejsc jak Orlando z wielk? ilo?ci? parków rozrywki oraz Przyl?dku Canaveral – miejsca, z którego startuj? promy kosmiczne. Okolica oferuje mnóstwo rozrywek, pocz?wszy od Daytona International Speedway – toru, na którym odbywaj? si? wy?cigi NASCAR, na parku wodnym Daytona Lagoon ko?cz?c. Spragnieni rozrywki na pewno znajd? co? dla siebie na Ocean Walk – deptaku pe?nym sklepów, restauracji i sal kinowych.

Daytona Beach, podobnie jak ca?a Floryda, znajduje si? w strefie klimatu subtropikalnego wilgotnego. Klimat zach?ca do wypoczynku w Daytona Beach przez ca?y rok – nic wi?c dziwnego, ?e Daytona Beach sta?a si? jednym z najpopularniejszych kurortów wypoczynkowych Florydy.

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie?:
Wyjazd z Nowego Jorku, New Jersey i Pennsylwanii. Ca?odzienna podró? z przystankami, nocleg.

2 dzie?:
Przyjazd do Daytona Beach. Zakwaterowanie w hotelu i rozpocz?cie pobytu na Florydzie.

3 dzie? - 7 dzie?:
Pobyt stacjonarny w hotelu 3.5** na pla?y w Daytona Beach. Hotel z widokiem na ocean. Przy hotelu baseny. Podczas pobytu mo?liwo?? uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych. Ka?dego dnia propozycja innej wycieczki: St. Augustine, Miami, Orlando (Parki Disney'a, Sea World i Universal Studio), Zatoka Meksyka?ska, NASA - Centrum Lotów Kosmicznych.

8 dzie?:
Wyjazd w kierunku PA, NJ, NY. W drodze powrotnej nocleg.

9 dzie?:
Ca?odzienna podró? powrotna. Przyjazd w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA

- organizacj? programu wycieczki / zwiedzania
- przejazd autobusem / minibusem
- opiek? polskiego przewodnika / pilota
- 6 ?niada? w hotelu w Daytona Beach
- 8 noclegów w pokojach dwuosobowych
- wspania?e wra?enia

CENA NIE ZAWIERA

- wycieczek fakultatywnych (zapisy u pilota wycieczki, terminy zostan? podane w Daytona Beach)
- biletów wst?pu do wybranych atrakcji
- pozosta?ego wy?ywienia
- zwyczajowych napiwków
- dodatkowego ubezpieczenia

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Miami z Everglades – zwiedzanie najs?ynniejszej miejscowo?ci Florydy - m.in. dzielnica wpisana na list? zabytków – najwi?ksze na ?wiecie skupisko budynków zaprojektowanych w stylu Art Deco; przejazd przez dzielnic? South Miami Beach, która zas?yn??a dzi?ki „Policjantom z Miami” („Miami Vice”); b?dziemy te? mieli okazj? zobaczy? luksusow? will?, w której mieszka? znany projektant mody Versace, a tak?e wyp?yniemy w rejs wzd?u? wybrze?a Miami – wyspa Milionerów. Nast?pnie przejazd do Parku Narodowego Everglades – mo?liwo?? zobaczenia tropikalnej ro?linno?ci i egzotycznych zwierz?t, w tym aligatorów, podczas przeja?d?ki ?lizgaczem - oryginaln? ?odzi? „airboat”. Cena: $110 (bilety wst?pu w cenie).

Centrum Kosmiczne NASA – wizyta w Centrum Kosmicznym im. J.F. Kennedy’ego - zobacz miejsce, z którego startuj? promy kosmiczne, wejd? do wn?trza wahad?owca, prze?yj jego start w kinie 3D. Cena: $70 (bilet wst?pu w cenie).

Parki rozrywki w Orlando – dzie? sp?dzony na zabawie w jednym z parków rozrywki. Cena: od 100$ (bilety wst?pu w cenie). Do wyboru:
•    Sea World - po??czenie weso?ego miasteczka, zoo i akwarium, w którym oprócz atrakcji typu rollercoaster Kraken czy Manta lub przeja?d?ki ?odzi? Journey to Atlantis, mo?na zobaczy? tresur? orek, pog?aska? delfina i p?aszczk? oraz podejrze? ?ycie pingwinów, nied?wiedzi polarnych czy rekinów;
•    Magic Kingdom – najstarszy i najbardziej popularny z parków Disney’a z Zamkiem Kopciuszka, domem na drzewie Tarzana i s?ynn? kolejk? górsk? Big Thunder Mountain. Dzieli si? na 7 krain, a w ka?dej z nich mo?na prze?y? inn? przygod?: da? si? kompletnie przemoczy? na Splash Mountain, przetestowa? swoj? odwag? w Nawiedzonym Domu, zobaczy? w akcji Piratów z Karaibów;
•    Epcot, który dzieli si? na dwie cz??ci: ?wiat Przysz?o?ci, gdzie tury?ci maj? okazj? zapozna? si? z nowinkami technicznymi i najnowszymi wynalazkami oraz Wystaw? ?wiatow?, gdzie w 11 pawilonach przedstawione zosta?y kraje takie jak Meksyk, Japonia czy Maroko oraz ich kultura. Epcot nazywany jest czasem „Permanentn? Wystaw? ?wiatow?”;
•    Animal Kingdom, czyli najnowszy park Disney’a, którego motywem przewodnim s? zwierz?ta i ?rodowisko naturalne. Park dzieli si? na 7 cz??ci, m.in. Afryka i Azja, a ka?da z nich jest pe?na atrakcji dla starszych i m?odszych. Najwi?cej emocji z pewno?ci? zapewni rollercoaster Ekspedycja Everest, nie mo?na te? przegapi? Kilimanjaro Safari, podczas którego zobaczymy afryka?skie s?onie, ?yrafy, zebry czy lwy.
•    Disney’s Hollywood Studios – park po?wi?cony sztuce filmowej. Przechadzaj?c si? po Hollywood Boulevard i stoj?c pod Teatrem Chi?skim mo?na poczu? si? jak w Hollywood. Spragnieni mocnych wra?e? na pewno nie odpuszcz? sobie przeja?d?ki szalon? kolejk? Rock’n’Roller Coaster Starring Aerosmith albo wizyty w Wie?y Strachu ze Strefy Mroku. Polecamy te? pokaz sztuki kaskaderskiej w wykonaniu Indiany Jones’a oraz szalonych motocyklistów i kierowców.
•    Universal Studios - park, w którym dos?ownie mo?na poczu? si? jak w filmie bior?c udzia? w przygodzie ze Shrekiem w kinie 4D, uciekaj?c przed rekinem z filmu „Szcz?ki” czy odczuwaj?c na w?asnej skórze efekty tornada lub trz?sienia ziemi. Na dok?adk? przeja?d?ka rollercoaster’em z filmu „Zemsta Mumii” albo Rip Ride Rockit i dzie? pe?en wra?e? gwarantowany.
 


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: FLO09STAC
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 08 lipiec, 2010.