Wielkanoc na Florydzie - 9 dni (autobus)

$650.00

Daytona Beach to popularna miejscowo?? wypoczynkowa wschodniego wybrze?a Florydy. Jest cz??ci? tzw. Fun Coast, czyli Wybrze?a Zabawy. S?ynie z szerokich piaszczystych pla?, po których mo?na je?dzi? samochodami, motocyklami i innymi pojazdami. Daytona to równie? popularne centrum sportów wodnych – mo?na tu wypo?yczy? skuter wodny, motorówk?, nauczy? si? je?dzi? na nartach wodnych. W mie?cie odbywaj? si? te? niezwykle popularne w USA wy?cigi NASCAR oraz coroczne zjazdy fanów motocykli z ca?ego ?wiata.

Miami – miasto w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych, nad Atlantykiem. Le?y na szeroko?ci geograficznej 25°46' N, prawie na zwrotniku Raka. Najdalej wysuni?te na po?udnie du?e miasto w kontynentalnych USA. Ze wzgl?du na po?udniowe po?o?enie i du?y procent ludno?ci miasta mówi?cej po hiszpa?sku, Miami jest oknem USA na kraje Ameryki ?aci?skiej. K?pielisko i o?rodek wypoczynkowy o ?wiatowej s?awie. Dwa uniwersytety; ko?ció? klasztorny ?w. Bernarda. Miasto to przyjmuje rocznie najwi?ksz? liczb? imigrantów na ?wiecie.

Nazwa 

WIELKANOC 2014 NA FLORYDZIE – 9 DNI

Termin

19 - 27 kwietnia 2014

Zakwaterowanie 

Hotel 3.5** na pla?y w Daytona Beach (6 noclegów) Hotel w trakcie przejazdu (2 noclegi)

Wy?ywienie 

?niadania

Transport 

Autobus lub minibus

Rodzaj wyjazdu 

Wczasy, wypoczynek + wycieczki fakultatywne (p?atne dodatkowo)

Cena zawiera 

- organizacj? programu wycieczki / zwiedzania
- przejazd autokarem
- 8 noclegów w pokojach dwuosobowych
- 6 ?niada? (american breakfast)
- opiek? polskiego przewodnika / pilota
- wspania?e wra?enia

Cena nie zawiera 

- kosztów wycieczek fakultatywnych
- biletów wst?pu do wybranych atrakcji turystycznych
- zwyczajowych napiwków, wy?ywienia (oprócz ?niada?)
- w?asnych wydatków, ubezpieczenia

Opis hotelu 

Hotel 3.5**, po?o?ony na pla?y w spokojnej po?udniowej cz??ci Daytona Beach; bar i grill „Bohemian”; „tiki bar” przy basenie; wszystkie pokoje z balkonami, basen z wod? s?odk? z bezp?atnymi le?akami oraz jacuzzi.

Opis pokoju 

Balkon z widokiem na Ocean Atlantycki; mikrofalówka, lodówka, ekspres do kawy, ?elazko, suszarka do w?osów, darmowy Internet, TV, indywidualnie sterowana klimatyzacja, sejf za dop?at?.

Cena za osob? 

650.00 USD

(zni?ka dla 3 osoby w pokoju -225.00 USD; zni?ka dla 4 osoby w pokoju -350.00 USD; dop?ata do pokoju jednoosobowego +300.00 USD)

Uwagi ko?cowe 

Cena dotyczy zakwaterowania w pokoju dwuosobowym. Lista wycieczek fakultatywnych (p?atne dodatkowo): Orlando (parki rozrywki), Miami, Zatoka Meksy­ka?ska, Centrum NASA, St. Augustine, Everglades, rejs na Bahamas. Zapisy na wycieczki u rezydenta na miejscu.


PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie? (19 kwietnia, sobota):
Ca?odzienna podró? z przystankami, nocleg w Po?udniowej Karolinie.

2 - 7 dzie? (20 - 25 kwietnia):
Pobyt stacjonarny w hotelu 3.5* na pla?y w Daytona Beach. Podczas pobytu mo?liwo?? uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych. W ka?dy dzie? propozycja innej wycieczki: Orlando (Parki rozrywki: Disney World, EPCOT, MGM Studio, Animal Kingdom, Sea World), Miami, Zatoka Meksyka?ska, Centrum NASA, St. Augustine, Everglades, itd.

8 dzie? (26 kwietnia, sobota):
Wczesnym popoludniem wyjazd w kierunku miejsca rozpocz?cia wycieczki. W drodze powrotnej nocleg.

9 dzie? (27 kwietnia, niedziela):
Ca?odzienna podró? powrotna. Powrót w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Miami z Everglades – zwiedzanie najs?ynniejszej miejscowo?ci Florydy - m.in. dzielnica wpisana na list? zabytków – najwi?ksze na ?wiecie skupisko budynków zaprojektowanych w stylu Art Deco; przejazd przez dzielnic? South Miami Beach, która zas?yn??a dzi?ki „Policjantom z Miami” („Miami Vice”); b?dziemy te? mieli okazj? zobaczy? luksusow? will?, w której mieszka? znany projektant mody Versace, a tak?e wyp?yniemy w rejs wzd?u? wybrze?a Miami – wyspa Milionerów. Nast?pnie przejazd do Parku Narodowego Everglades – mo?liwo?? zobaczenia tropikalnej ro?linno?ci i egzotycznych zwierz?t, w tym aligatorów, podczas przeja?d?ki ?lizgaczem - oryginaln? ?odzi? „airboat”. Cena: $110 (bilety wst?pu w cenie).

Centrum Kosmiczne NASA – wizyta w Centrum Kosmicznym im. J.F. Kennedy’ego - zobacz miejsce, z którego startuj? promy kosmiczne, wejd? do wn?trza wahad?owca, prze?yj jego start w kinie 3D. Cena: $70 (bilet wst?pu w cenie).

Parki rozrywki w Orlando – dzie? sp?dzony na zabawie w jednym z parków rozrywki. Cena: od 100$ (bilety wst?pu w cenie). Do wyboru:
•    Sea World - po??czenie weso?ego miasteczka, zoo i akwarium, w którym oprócz atrakcji typu rollercoaster Kraken czy Manta lub przeja?d?ki ?odzi? Journey to Atlantis, mo?na zobaczy? tresur? orek, pog?aska? delfina i p?aszczk? oraz podejrze? ?ycie pingwinów, nied?wiedzi polarnych czy rekinów;
•    Magic Kingdom – najstarszy i najbardziej popularny z parków Disney’a z Zamkiem Kopciuszka, domem na drzewie Tarzana i s?ynn? kolejk? górsk? Big Thunder Mountain. Dzieli si? na 7 krain, a w ka?dej z nich mo?na prze?y? inn? przygod?: da? si? kompletnie przemoczy? na Splash Mountain, przetestowa? swoj? odwag? w Nawiedzonym Domu, zobaczy? w akcji Piratów z Karaibów;
•    Epcot, który dzieli si? na dwie cz??ci: ?wiat Przysz?o?ci, gdzie tury?ci maj? okazj? zapozna? si? z nowinkami technicznymi i najnowszymi wynalazkami oraz Wystaw? ?wiatow?, gdzie w 11 pawilonach przedstawione zosta?y kraje takie jak Meksyk, Japonia czy Maroko oraz ich kultura. Epcot nazywany jest czasem „Permanentn? Wystaw? ?wiatow?”;
•    Animal Kingdom, czyli najnowszy park Disney’a, którego motywem przewodnim s? zwierz?ta i ?rodowisko naturalne. Park dzieli si? na 7 cz??ci, m.in. Afryka i Azja, a ka?da z nich jest pe?na atrakcji dla starszych i m?odszych. Najwi?cej emocji z pewno?ci? zapewni rollercoaster Ekspedycja Everest, nie mo?na te? przegapi? Kilimanjaro Safari, podczas którego zobaczymy afryka?skie s?onie, ?yrafy, zebry czy lwy.
•    Disney’s Hollywood Studios – park po?wi?cony sztuce filmowej. Przechadzaj?c si? po Hollywood Boulevard i stoj?c pod Teatrem Chi?skim mo?na poczu? si? jak w Hollywood. Spragnieni mocnych wra?e? na pewno nie odpuszcz? sobie przeja?d?ki szalon? kolejk? Rock’n’Roller Coaster Starring Aerosmith albo wizyty w Wie?y Strachu ze Strefy Mroku. Polecamy te? pokaz sztuki kaskaderskiej w wykonaniu Indiany Jones’a oraz szalonych motocyklistów i kierowców.
•    Universal Studios - park, w którym dos?ownie mo?na poczu? si? jak w filmie bior?c udzia? w przygodzie ze Shrekiem w kinie 4D, uciekaj?c przed rekinem z filmu „Szcz?ki” czy odczuwaj?c na w?asnej skórze efekty tornada lub trz?sienia ziemi. Na dok?adk? przeja?d?ka rollercoaster’em z filmu „Zemsta Mumii” albo Rip Ride Rockit i dzie? pe?en wra?e? gwarantowany.


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: FLO09WIEL
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 20 styczeń, 2011.