Wycieczka do Baltimore

$130.00

Baltimore to najwi?ksze miasto stanu Maryland. Od pocz?tku istnienia miasta, a wi?c od XVIII wieku, Baltimore by?o wa?nym portem morskim.

Akwarium w Baltimore to nie tylko mo?liwo?? obejrzenia na ?ywo 11 tysi?cy zwierz?t wodnych, ale równie? fascynuj?ce wystawy. Mo?na podziwia? tam ró?norodno?? ?ab z ca?ego ?wiata oraz niezwyk?e pokazy (show) z udzia?em delfinów butelkonosych. Od grudnia 2007 roku akwarium uruchamia dodatkow? atrakcj? - kino 4D. Nowo?ci? jest równie? mo?liwo?? zobaczenia ?wiata zwierz?t "po drugiej stronie szyby" – nurkowania w?ród delfinów lub nawet noclegu z rekinami !

Niewiele osób wie, ?e w Baltimore mo?na wjecha? na najwy?szy budynek ?wiata. Word Trade Center w Baltimore ma zaledwie 123.5m i 32 pi?tra, jednak w?ród budynków o pi?ciu ?cianach nie ma sobie równych (lub wy?szych :))

PROGRAM WYCIECZKI

S?ynne akwarium, w którym to m.in. zobaczymy wspania?y pokaz tresury delfinów,zwiedzimy niepowtarzalne w swoim uroku nabrze?e portowe (w tym "najwy?szy na ?wiecie budynek"), obejrzymy pierwszy amerykanski ?aglowy okret wojenny, statek latarniowy, lód? podwodn? jak równie? jeden z nielicznych kutrów wojskowych, który przetrwa? nalot na Pearl Harbor. Wycieczka taksówka wodna b?dzie tylko dope?nieniem wspania?ych wra?e?.

CENA ZAWIERA

- organizacj? programu wycieczki / zwiedzania
- przejazd autobusem / minibusem
- opiek? polskiego przewodnika / pilota
- wspania?e wra?enia

CENA NIE ZAWIERA

- biletów wst?pu (ok. $35.00)
- zwyczajowych napiwków
- wy?ywienia
- dodatkowego ubezpieczenia


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: BAL01OBJA
  • Podziel się |

Dokonaj wyboru odpowiedniej opcji:

Termin wycieczki
Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 08 lipiec, 2010.