Wycieczka do Boston - 1 dzień

$140.00

Boston zosta? za?o?ony w roku 1630 i jest jednym z najstarszych i ze wzgl?dów kulturowych najwa?niejszych miast w USA. Jest wiod?cym o?rodkiem naukowym i gospodarczym, g?ówne w dziedzinie finansów i zaawansowanych technologii, a przede wszystkim biotechnologii. Boston od zawsze by? nierozerwalnie zwi?zany z morzem. Jego historia rozpocz??a si? w XV w., kiedy to rybacy hiszpa?scy i portugalscy ?eglowali po Zatoce Massachusetts w poszukiwaniu ryb lub schronienia przed sztormem, co zapewnia?y liczne ma?e zatoki. Przybyli osadnicy cz?stokro? pierwotnie planowali upraw? ziemi, jednak szybko okaza?o si?, ?e warunki ?rodowiska na to nie pozwalaj?. Zatem dla wielu naturalnym kierunkiem dzia?alno?ci sta?o si? wybrze?e zatoki, gdzie powsta?y liczne niewielkie wsie. Ju? od pierwszych dni istnienia osady jej mieszka?cy prowadzili o?ywion? wymian? barterow? z Indianami (?atwo dost?pne ryby wymieniano na futra). W krótkim czasie nast?pi? gwa?towny wzrost handlu mi?dzy osadami sytuowanymi wzd?u? ca?ej zatoki.

PROGRAM WYCIECZKI

Zwiedzanie Bostonu i okolic: Uniwersytet Harvarda w Cambridge, historyczna cz??? miasta: Quincy Market, Faneuil Hall, Prudential Tower i wiele innych atrakcji. Nast?pnie kilkugodzinna wyprawa statkiem na "bezkrwawy po?ów wielorybów".

CENA ZAWIERA

- organizacj? programu wycieczki / zwiedzania
- przejazd autobusem / minibusem
- opiek? polskiego przewodnika / pilota
- wspania?e wra?enia

CENA NIE ZAWIERA

- biletów wst?pu (ok. $40.00)
- zwyczajowych napiwków
- wy?ywienia
- dodatkowego ubezpieczenia


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: BOS01OBJA
  • Podziel się |

Dokonaj wyboru odpowiedniej opcji:

Termin wycieczki
Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 08 lipiec, 2010.