Wycieczka do Filadelfia / Ogrody Longwood

$99.00

Independence Hall (Gmach Niepodleg?o?ci) zosta? zbudowany w 1753r. jako Dom Stanu Pensylwania. W roku 1775 rozpocz?? si? w nim Drugi Kongres Kontynentalny (Second Continental Congress), podczas którego powsta?a s?ynna Deklaracja Niepodleg?o?ci (Declaration of Independence). Deklaracja uzasadnia?a prawo 13 ówczesnych kolonii brytyjskich do niepodleg?o?ci i niezale?no?ci od Anglii. Ciekawostk? jest fakt, ?e Deklaracja og?oszona zosta?a 4 lipca 1776r. (obecnie ?wi?to Niepodleg?o?ci w USA), jednak wi?kszo?? przedstawicieli poszczególnych stanów podpisa?o j? dopiero 2 sierpnia.

W wie?y Independence Hall wisia? niegdy? s?ynny Dzwon Wolno?ci (Liberty Bell), jednak obecnie znajduje si? on po drugiej stronie ulicy – w Centrum Dzwonu Wolno?ci (Liberty Bell Center). Podobno dzwoni?, gdy 8 lipca 1776r. wzywano mieszka?ców Filadelfii do wys?uchania odczytu Deklaracji Niepodleg?o?ci, a tak?e na otwarcie Pierwszego Kongresu Kontynentalnego w 1774r.. Do dzi? jest on dla wielu Amerykanów symbolem niepodleg?o?ci.

PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd w godzinach porannych. W trakcie wycieczki poznamy histori? Filadelfii oraz zobaczymy m.in.: Dzwon Wolno?ci, Gmach Niepodleglo?ci, Muzeum Flagii Amerykanskiej, najstarsz? uliczk? w Stanach Zjednoczonych i wiele, wiele innych atrakcji nie tylko historycznych. Udamy si? równie? do Longwood Gardens, czyli tzw. ogrodów Du Pont’a.

CENA ZAWIERA

- organizacj? programu wycieczki / zwiedzania
- przejazd autobusem / minibusem
- opiek? polskiego przewodnika / pilota
- wspania?e wra?enia

CENA NIE ZAWIERA

- biletów wst?pu do Ogrodów Longwood (ok. $18.00)
- zwyczajowych napiwków
- wy?ywienia
- dodatkowego ubezpieczenia


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: FIL01OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: czwartek 08 lipiec, 2010.