Wycieczka objazdowa po Florydzie - 9 dni

$1499.00

St. Augustine – niewielkie miasteczko za?o?one w 1565r. jako stolica hiszpa?skiej prowincji Floryda. St. Augustine jest najstarsz? europejska osad? w kontynentalnej cz??ci USA.

SeaWorld – park oceanograficzny, w którym zobaczy? mo?na wyst?py orki, lwa morskiego i delfina, oraz przyj?e? si? wielu innym zwierz?tom morskim. Oprócz tego, park oferuje wiele atrakcji w postaci szalonych przeja?d?ek na roller coasterze (najs?awniejszy to Kraken), symulacji lotu do Arktyki, czy tzw. splashdown ride, po którym wszyscy s? przemoczeni do suchej nitki i wyj?tkowo roze?miani.

Walt Disney World Resort – otwarty 1 pa?dziernika 1971r. jako Magic Kingdom (Magiczne Królestwo), dzi? jest kompleksem sk?adaj?cym si? z 4 parków tematycznych, a ka?dy z nich ma swój najwa?niejszy – centralny budynek:
- Magic Kingdom z Zamkiem Kopciuszka (Cinderella’s Castle),
- Epcot – Spaceship Earth (Ziemia – Statek Kosmiczny),
- Disney - MGM Studios – The Sorcerer’s Hat (Kapelusz Czarodzieja),
- Disney’s Animal Kingdom – The Tree of Life (Drzewo ?ycia),
- oraz wiele innych atrakcji.

Centrum Lotów Kosmicznych imienia Johna F. Kennedy'ego to po?o?ony na przyl?dku Canaveral kosmodrom ameryka?skiej agencji kosmicznej NASA, obecnie miejsce startów za?ogowych statków kosmicznych USA. Kosmodrom ten znajduje si? na terenie pó?wyspu i zarazem stanu Floryda, na stanowi?cym cze?? wyspy Merritt przyl?dku Canaveral. Zajmuje powierzchni? 567 km² tworz?c prostok?t o wymiarach 50 na oko?o 10 km. Zatrudnionych jest tu oko?o 17 tysi?cy pracowników. Obok swej g?ównej funkcji portu kosmicznego, pe?ni tak?e rol? atrakcji turystycznej i rezerwatu przyrody.

Miami – miasto w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych, nad Atlantykiem. Le?y na szeroko?ci geograficznej 25°46' N, prawie na zwrotniku Raka. Najdalej wysuni?te na po?udnie du?e miasto w kontynentalnych USA. Ze wzgl?du na po?udniowe po?o?enie i du?y procent ludno?ci miasta mówi?cej po hiszpa?sku, Miami jest oknem USA na kraje Ameryki ?aci?skiej. K?pielisko i o?rodek wypoczynkowy o ?wiatowej s?awie. Dwa uniwersytety; ko?ció? klasztorny ?w. Bernarda. Miasto to przyjmuje rocznie najwi?ksz? liczb? imigrantów na ?wiecie.

PROGRAM WYCIECZKI

1 dzie?:
Wyjazd rano z Nowego Jorku, New Jersey i Pennsylwanii - ca?odzienna podró? z przerwami. Nocleg w Po?udniowej Karolinie.

2 dzie?:
Przywitanie z Floryd?. Zwiedzanie St. Augustine - pi?knego XVI - wiecznego miasteczka (m.in. najstarsza drewniana szko?a w USA i fort). Pobyt na szerokiej pla?y w Daytona Beach. Przejazd na nocleg.

3 dzie?:
Zwiedzanie Miami (m.in. dzielnica Art Deco oraz South Miami Beach, rejs wzd?u? wybrze?a Miami – wyspa Milionerów). Wizyta w Parku Narodowym Everglades – mo?liwo?? zobaczenia tropikalnej ro?linno?ci i aligatorów podczas przeja?d?ki oryginaln? „airboat”.

4 dzie?:
Wycieczka na Key West - zwiedzanie miasta: m.in. dom E. Hemingway’a, najbardziej na po?udnie wysuni?ty punkt USA, stare miasto, czas wolny, pobyt na pla?y, a dla ch?tnych rejs katamaranem po Zatoce Meksyka?skiej - mo?liwo?? nurkowania w?ród raf koralowych.

5 dzie?:
Centrum Lotów Kosmicznych NASA - zobacz miejsce, z którego startuj? promy kosmiczne, wejd? do wn?trza wahad?owca, prze?yj jego start w kinie 3D. Po wycieczce czas na relaks na pla?y Cocoa Beach.

6 - 7 dzie?:
Ca?odzienny pobyt w jednym z parków rozrywki w Orlando - do wyboru: Sea World, Magic Kingdom, Universal Studios, Animal Kingdom, Epcot.

8 dzie?:
Rano wyjazd w drog? powrotn?. Ca?odzienny przejazd z przestankami. Nocleg.

9 dzie?:
Ca?odzienna podró? z przerwami. Powrót w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA

- przejazd i transfery autokarem lub wygodnym busem
- noclegi (pokoje 2-osobowe)
- codziennie ?niadania
- realizacj? programu zwiedzania z polskim przewodnikiem

CENA NIE ZAWIERA

- biletów wst?pu do wybranych atrakcji turystycznych (ok. $270): parki rozrywki w Orlando, rejs na rafy kolarowe, Everglades, NASA itd.
- dodatkowego wy?ywienia
- zwyczajowych napiwków


Dodaj do koszyka:

  • Kod wycieczki: FLO09OBJA
  • Podziel się |


Data dodania wycieczki do sklepu: poniedziałek 26 lipiec, 2010.